Sau những đặc sản vật thể và phi vật thể nổi danh lẫy  lừng như chuối Ngự Đại Hoàng, tác phẩm văn học bất hủ “Chí Phèo”, quê